2012 Film | Cor Kalfsbeek | Gunnar Daan

Groningen Drenthe

Opdrachtgever

Stichting Beeldlijn


Opdracht / Realisatie

2012


Oppervlakte

53 minuten


Ontwerp Uitwerking

Lotte Veldman | Jasper Huizinga


Publicaties

Jos Bosman: CK GD binnen noordelijke architectuur

Annemarie Kok: vraaggesprek met Jos Bosman

Colofon Film

in context

Bekijk de film hier.

Zowel de architectuur van Gunnar Daan als van Cor Kalfsbeek staan model voor een
contextsensibele interpretatie van het Nederlandse deel van de Noorderruimte: de kop van
Noord Holland, Friesland, Groningen en Drenthe.

Daan is geboren in 1939, afgestudeerd aan de TU Delft in 1965, was daarna aan het werk bij
o.a. Karel Sijmons in Amsterdam, en vestigde zich vanaf 1971 als zelfstandig architect in
Friesland (eerst in Morra, vervolgens in Oosternijkerk). Kalfsbeek is geboren in 1933,
afgestudeerd in 1967 aan de Academie van Bouwkunst te Groningen en hij vestigde zich
daarna als zelfstandig architect in het Drentse Borger. Hoewel heel anders, is er in beide
gevallen sprake van een architectuur die reageert op de eigenschappen van steden, dorpen,
(voormalige) industrie en boerderijen in een relatief open landschap. Kalfsbeek: “Architectuur
vindt altijd plaats binnen de historische context van landschap en bebouwing. De
karakteristiek van de bebouwing in de omgeving is een essentieel onderdeel van de
ontwerpbeslissingen. Een schuurhuis hoort in het buitengebied en niet in een woonwijk.
Boerderijvormen met rieten daken passen niet in een woonwijk en replica’s van bouwstijlen
zijn een brevet van onvermogen van opdrachtgever en architect.”2 Daan: “Zonder te repeteren
kan een nieuw beeld ontstaan waarin toch een afstamming herkenbaar is die het in harmonie
of tenminste in een begrijpelijke verstandhouding brengt met zijn historische omgeving.”3
Twee benaderingen die samen een leidraad kunnen vormen voor een begrip van hoe er na de
Nederlandse ‘eenheidsworst’ van de naoorlogse ‘shake hands’ architectuur (eenvormige
rijtjeswoningen en portiekflats met eigenschappen van zowel moderne als traditionele
architectuur) een specifieke aandacht voor de Noorderruimte ontstond. Niet minder dan dertig
jaar lang en ononderbroken!

de Hunze

Het prachtige gebouw voor de Rooivereniging de Hunze in Groningen is een van de mooiste ontwerpen van Gunnar. SK ging er rooien en belande in de interieurcommissie.........de wijzigingen van en aan het gebouw bleken gedurende 5 jaar een interessante uitdaging te zijn. Betrokken waren in chronologische volgorde: Gunaar - Haiko Meijer - TWA - SK - Onyx (Haiko Meijer) .......het verbouw traject wordt uitvoerig besproken!