1996 Landgoed Heidehof

Eext | Drenthe

Opdrachtgever

D. vd Weij A. Braat


Adres

Provincialeweg 2, Eext


Opdracht / Realisatie

1996 / 1998


Oppervlakte

295 m2 | 910 m3


Ontwerp Uitwerking

CK SK | Roelof Blok, DAAD architecten


Landschap

Bleeker Nauta Landschapsarchitecten


Status

Ombouw woning tot ontvangstgebouw van de natuurbegraafplaats 'Hillig Meer'


Publicaties

Bouw nr. 12 1999

VOORHEEN

Tekst volgt.....

ontwerp ext

Van het landhuis dat stichter J.M. Everts in 1929 op Heidehof liet bouwen, is alleen het merendeel van de fundamenten bewaard gebleven. De nieuwbouw moest met een relatief bescheiden woonprogramma een nieuw representatief hart van het landgoed creëren.

Het woonhuis is opgetrokken op nagenoeg dezelfde plek als het verdwenen huis, op een kruising van lanen binnen de stervormige ontsluitingsstructuur van het bos. Door een ruim boven het maaiveld getild, dwars volume kreeg het huis hoogte en massa en kunnen auto’s onder het bouwwerk worden geparkeerd. Aan de noordzijde zijn overwegend secundaire functies ondergebracht, zodat een tamelijk gesloten, representatief gevelbeeld kon worden verwezenlijkt en hinder van verkeersgeluid is uitgesloten. Aan de zuidzijde, waar vooral de woonfuncties zijn gesitueerd, is de gevel juist informeel en open, met een sterke gerichtheid op het landschap.

Doordat de woning iets is gedraaid ten opzichte van het oorspronkelijke huis en de gevel in de westelijke hoek bovendien terugwijkt, wordt zicht geboden op de resten van de vroegere villa. Zo zijn nieuwbouw en geschiedenis met elkaar verweven. Twee hoog opgaande schoorstenen markeren de kruispunten van de diagonale lanen; één erker in de zuidgevel sluit aan op de richting van een dwarse allee.

ontwerp int

Tekst volgt.....

tek

Tekst volgt........

landschap

zie de uitleg van Ank Bleeker

NADIEN

In 2013 wordt op initiatief van de eigenaren van het landgoed Heidehof omgevormd tot Natuurbegraafplaats Hilligmeer. Op de begane grond zijn de kantoren en de verdieping wordt gebruikt voor de uitvaart. Het terras werd verlengd en via een lange hellingbaan kan de rouwstoet naar de straat afdalen.