1992 Rechtbank Overijssel

Almelo | Overijssel

Opdrachtgever

Rijksgebouwendienst en Reggeborgh Beheer bv


Adres

Egbert Gorterstraat, Almelo


Opdracht / Realisatie

1992 | 1995


Oppervlakte

11.500 m2


Ontwerp Uitwerking

CK SK | Chris Stuut | Michel de Lange


Status 2012

In 2022 gaat de raad van de gemeente Almelo akkoord met de sloop van de rechtbank.


Publicaties

Almelo's Weekblad 02.1993: CK: Nieuwe rechtbank moet afstand tussen rechter en burger verkleinen

Archis 12.1995: Bernard Colenbrander: Gerechtsgebouwen

VOORHEEN

Tekst volgt.....

ontwerp ext

Randvoorwaarden
De nieuwbouw ten behoeve van de rechtbank maakt deel uit van de herontwikkeling van de zogenaamde NTC-locatie, welke is vrijgekomen door de sloop van een grootschalige textielfabriek aan de rand van de binnenstad van Almelo. Het programma van eisen omvat marktconforme kantoren (80 %) en een zittingszalencomplex (20%). Ontwerpthema's zijn gevonden in de tegenstellingen, welke opgesloten lagen in het onderliggende programma:
- de tegenstelling tussen 'het gewone' (marktconformiteit) en 'het bijzondere' (rechtspraak)
- de tegenstelling tussen openbaarheid / toegangkelijkheid en beveiliging / controle.

Stedenbouw en Architectuur
Het gedempte Overijssels Kanaal is, begeleid door een openbare wandelpromenade, opnieuw doorgetrokken tot de Egbert Gorterstraat.
Het gebouw is verankerd in de stedenbouwkundige context door middel van een tweetal 'gewone' dat wil zeggen neutrale bouwvolumes:
- een volume langs het water met de traditionele lintbebouwing.
- een volume , loodrecht op de Egbert Gorterstraat de toegangspoort van de binnenstad.

Zodoende wordt een nieuwe context gecreeerd die als decor fungeert voor de 'bijzondere elementen: zittingszalen complex en de ontsluitingsroute.
Dit complex is vormgegeven als een grote ruimte , afgedekt door middel van sheddaken (refererend aan de historische textielfabrieken van Ten Cate die op deze plek stonden).

De hoofdentree word geaccentueerd door een portico: een 6,5 m hoge openbare ruimte die uitgericht is op het torentje.

ontwerp int

Tekst volgt.......

tek

voor tekeningen zie publicatie Archis nr. 12 | 95 pagina 30

NADIEN

De rechtbank bleek te klein. DAAD architecten ontwerpt in 2012 de uitbreiding.