1990 Gomarus College

Groningen | Stad

Opdrachtgever

Gomarus College


Adres

Vondelpad 2, Groningen


Opdracht / Realisatie

1990 | 1996


Oppervlakte

6.825 m2


Ontwerp Uitwerking

CK SK | Chris Stuut | Michel de Lange | Henk Hake


Landschap

n.v.t.


ontwerp ext

Randvoorwaarden:
de ontwikkeling van het scholencomplex vindt plaats in de groenzone langs de ringweg rond Groningen, die de binnenstad en haar eerste stedenbouwkundige uitleg scheidt van latere uitbreidingen. Het plan is gedicteerd door en tweetal dwingende stedenbouwkundige randvoorwaarden:
- de geluidsbelasting vanwege de nabijheid van de snelweg A28 en de ringweg rond Groningen
- het gebouw vormt de beeindiging van de wijk Wyert - Noord.
Het schoolgebouw vormt de eerste fase van een tamelijk grootschalige ontwikkeling, waarbij verschillende schooltypen worden bijeengebracht op de zogenaamde uni - locatie met 3.000 leerlingen.

Het programma bestaat in hoofdzaak uit theorielokalen, vaklokalen, werkplaatsen en algemene functies als overblijfruimte en gymnastieklokaal.
en het probleem van de opgave is gesteld in termen van grootschaligheid en gemeenschappelijkheid ten opzichte van kleinschaligheid en individualiteit.

Stedenbouw en architectuur:
Een nieuwe openbare route in het gebied ontsluit die vier toekomstige schoolgebouwen. Het haakvormig volume in vier lagen fungeert als geluidsscherm.
Zowel in stedenbouwkundige als functionele zin vormt dit volume de ruggengraat van het plan voor ook de andere drie gebouwen..

ontwerp int

Tekst volgt......

tek

Tekst volgt.....

NADIEN

Tekst volgt.........