1987 Energiebedrijf Gemeente Groningen

Groningen | Stad

Opdrachtgever

Energiebedrijf


Adres

Bloemstraat 36, Groningen


Opdracht / Realisatie

1987 | 1989


Oppervlakte

2.440 m2 | 8.750 m3


Ontwerp Uitwerking

CK SK | Arch. Henk Hake


Landschap

Gemeente Groningen i.s.m. Cor Kalfsbeek


Status

Onderwijsgebouw Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen


Publicaties

NvhN 10.1987 H.Hekkema: Nieuwbouw Energiebedrijf een sprankeld ontwerp

Jan Veenstra, communicatiemedewerker EGG

Jaarboek 1990 Bernard Colenbrander

VOORHEEN

Tekst volgt..........

ontwerp ext

Randvoorwaarden
Het bedrijfsterrein van het voormalige gemeentelijke energiebedrijf beslaat een aanzienlijk gebied aan de rand van de historische binnenstad van Groningen.
De opgave bestaat uit het maken van een openbaar kantoorgebouw aan de Bloemsingel op een smal en langgerekt perceel dat wordt gedomineerd door een tweetal te behouden monumentale bomen.
Het bouwen in de rooilijn van de straat en het maken van een nooduitgang voor auto's vanaf het achterliggende bedrijfsterrein zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden.
Het programma van eisen bestaat uit een publiekshal met baliefuncties en een informatiecentrum, aangevuld met ondersteunende kantoorfuncties.
Daartoe moet een bestaand kantoorgebouw in de nieuwbouw worden geintegreerd.

Stedenbouw en architectuur
Allereerst is een dubbele gevel gemaakt: een gevel inde rooilijn, die aansluiting zoekt bij met name

ontwerp int

Tekst volgt......

tek

Tekst volgt.......

NADIEN ext

Tekst volgt.....

NADIEN int

Tekst volgt........