1972 Rabobank Ten Boer

Ten Boer | Groningen

Opdrachtgever

Rabobank


Adres

Ticheldobben 8


Opdracht / Realisatie

1972 | 1975


Ontwerp Uitwerking

CK |


Status

Medisch Centrum


VOORHEEN

Het uitbreidingsplan met openbare bestemming met en x aantal m2 bestemt voor openbare bebouwing
deel Kerk (achter) en deel Rabobank met zicht op de Kerk in het dorp.

exterieur

tekst volgt

tek

Tekst volgt

NADIEN

Teskt volgt